• Home
  • Stratégia
  • Bemutatkozás

Bemutatkozás

Országos hatáskörrel működő közhasznú alapítványunk 2010. évben jött létre azzal a céllal, hogy a mai kor emberét érő kihívásokra innovatív ötleteket, megoldásokat találjon és dolgozzon ki, azokat a gyakorlatban is megvalósítsa.

Küldetése: generációkon átívelő, hagyományt és innovációt ötvöző szemlélettel az emberi élet értékének és „egész-ségének” megőrzése - mind biológiai, pszichológiai, szociális,  és mind környezeti szempontból -, továbbá kulturális hagyományaink, örökségünk megújítása, ápolása.

Az Alapítványunk célja az egészséges életmód elterjesztése, a természettudományos, történelmi és kultúrális ismeretek terjesztése, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a kisebbségben élők kultúrájának, hagyományaik megőrzése és a felnövekvő generációknak való továbbadása.

layout molino

Tevékenysége során bizonyítékokon alapuló,tudományosan igazolt ismeretekre támaszkodik, jórészt önkéntesek bevonásával, akik közül többen a közigazgatási, szociális, egészségügyi, pedagógiai és mentálhigiénés területeken jártas, több évtizedes tapasztalatot szerzett szakemberek.

Alapítványunk céljaihoz és szellemiségéhez szervesen illeszkedik az emberi élet messzemenő tisztelete, értékének megőrzése. A gyermekek és fiatalok testi, lelki és szellemi egészségének megőrzését, a mértékletes, szélsőségektől mentes életvitel elterjesztésének és mintaként való közvetítésének gondolatát megvalósítandó céljaink között szerepeltetjük, mint ahogyan már korábbi programjainkban is kiemelt figyelmet fordítottunk az emberi létre és az életminőségre való kockázatok elleni összefogásra, ismeretterjesztésre, értékek közvetítésére. 

Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány
Copyright © 2014 tudaseseletmod.eu