GINOP3.3.3-17-2019-00141

Projekt azonosító száma: GINOP3.3.3-17-2019-00141

Projekt címe: „A dél-alföldi régió digitális írástudásának javítása”.

Kedvezményezett neve: Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány

A Projekt megvalósításának kezdete: 2019.08.01.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.10.08.

Támogatás mértéke: 35 999 982 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 90%

A projekt kiemelt célja: A vidéki, 45 évesnél idősebb korosztály digitális kompetenciáinak a javítása az elsődleges célja a projektnek, új gyakorlati ismeretek átadásával a célcsoport számára.

A projekt során olyan tematikus rendezvényeket szerveztünk a célcsoport számára, amelyek a 45 feletti korosztályt segítik a digitális eszközök és az Internet világában való eligazodásban. A célunk az, hogy összhangban a Digitális Jólét és a Digitális Oktatási stratégia módszertani ajánlásaival és a pályázati felhívásban foglaltakkal, a célcsoport speciális igényeire reflektáló, gyakorlatias, mindenki számára közérthető programokat valósítottunk meg. A programjaink kettős fókuszúak: egyfelől (1) a digitális kommunikációs eszközök használatát mutatjuk be, másfelől (2) az elektronikus ügyintézés, az e-közigazgatás lakossági felhasználási lehetőségeivel kívántuk megismertetni a célcsoportot.

Az alábbi típusú rendezvények kerültek megvalósításra a projektidőszak során:

Civil találkozó – ennek típusa: tájékoztató előadás
Ismeretterjesztő oktatás – ennek típusa: oktatás
Népszerűsítés – ennek típusa: innovatív, figyelemfelkeltő
Civil találkozó célja, tájékoztató előadás, fórum a helyi civil szervezetek képviselőinek, a civil szférában dolgozóknak. A civil szervezetek, tagjainak többsége idős ember. Gondban vannak az utánpótlást illetően, ez egyből kiderült, de ebből az is következett, hogy noha értenek a számítógépekhez, a forrásteremtéssel akadnak gondjaik. Ezért, valamint a NEA pályázatok miatt is igen hasznos volt a velük való találkozás, tájékoztató és eszmecsere. A megjelenteknek, még a pályázat kiírása előtt számos kérdésük volt a NEA-val kapcsolatban, a szervezetek méretéből adódóan inkább az egyszerűsített pályázat érdekelte őket. Ismeretterjesztő oktatás célja, Önállóan támogatható tevékenységek megvalósítása: ismereterjesztő oktatás a célcsoport részére, új tanulási lehetőség megnyitása az egyén számára, a digitális írás-olvasás lehetőségeinek bemutatása. Népszerűsítés célja, Önállóan támogatható tevékenységek megvalósítása: népszerűsítés, innovatív figyelemfelkeltő rendezvény, a helyi lakosság részére.

Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány
Copyright © 2014 tudaseseletmod.eu