• Home
  • Stratégia
  • Céljaink

Céljaink

Az alapítvány alapvetői célja:
A Tudás és Életmód Közhasznú Alapítvány 2010. évben jött létre azzal a céllal, hogy a mai kor emberét érő kihívásokra innovatív ötleteket, megoldásokat találjon és dolgozzon ki, azokat a gyakorlatban is megvalósítsa. Az alapítványnak jelenleg 4 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja és 13 önkéntese van, akik rendszeresen bekapcsolódnak az alapítvány munkájába. Az alapítvány önálló irodával rendelkezik amely mind irodatechnikai, mind infokommunikációs eszközökkel ellátott, jól felszerelt.
Küldetése: generációkon átívelő, hagyományt és innovációt ötvöző szemlélettel az emberi élet értékének és „egészségének” megőrzése - mind biológiai, pszichológiai, szociális, és mind környezeti szempontból -, továbbá kulturális hagyományaink, örökségünk megújítása, ápolása. Az Alapítványunk célja az egészséges életmód elterjesztése, a természettudományos, történelmi és kulturális ismeretek terjesztése, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a kisebbségben élők kultúrájának, hagyományaik megőrzése és a felnövekvő generációknak való továbbadása. Tevékenysége során bizonyítékokon alapuló, tudományosan igazolt ismeretekre támaszkodik, jórészt önkéntesek bevonásával, akik közül többen a közigazgatási, szociális, egészségügyi, pedagógiai és mentálhigiénés területeken jártas, több évtizedes tapasztalatot szerzett szakemberek.
Alapítványunk céljaihoz és szellemiségéhez szervesen illeszkedik az emberi élet tisztelete, értékének megőrzése. A gyermekek és fiatalok testi, lelki és szellemi egészségének megőrzését, a mértékletes, szélsőségektől mentes életvitel elterjesztésének és mintaként való közvetítésének gondolatát megvalósítandó céljaink között szerepeltetjük, mint ahogyan már korábbi programjainkban is kiemelt figyelmet fordítottunk az emberi létre és az életminőségre való kockázatok elleni összefogásra, ismeretterjesztésre, értékek közvetítésére.
Az Alapítvány célja egészségmegőrzés, a betegség megelőzés, az egészségügyi rehabilitáció fontossága és módszereinek elterjesztése érdekében a helytelen életmódból eredő kockázatokkal, az egészséges táplálkozással, a stressz elkerülésével, csökkentésével és feldolgozásával, valamint a sporttal kapcsolatos legújabb kutatási eredmények gyűjtése, ismeretterjesztő előadások szervezése, valamint könyvek, kiadványok kiadása, internetes honlap működtetése.
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek számára különféle, a munkaerő-piaci helyzetükön javító szakmák elsajátítását lehetővé tévő tanfolyamok szervezése. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek számára a szakmai ön- és továbbképzést elősegítő, az álláskeresést és elhelyezkedést megkönnyítő információkat, valamint a magyarországi szociális rendszer által nyújtott ellátásokat ismertető internetes honlap működtetése. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának a többségi nemzet által minél szélesebb körben történő megismertetése, megszerettetése érdekében kiállítások, előadások, valamint a magyarországi kisebbség által lakott településekre kirándulások szervezése.
Az alapítvány tevékenységei a tervezési időszakban
(1) Work-fitness programunk 4 egymásra épülő tematikai elemet tartalmaz: 1. irodai torna, tartásbeállítás, ergonómiai tanácsadás 2. stressz és lelki egyensúly (pánik, depresszió, szorongás) 3. dohányzás, alkohol, kávéfogyasztási szokások, játékszenvedély 4. kozmetikai tanácsadás, frissítő arcmasszázs gyakorlatok. Módszerek: rövid felmérés, célzott tanácsadás, fókuszált irodai mozgásprogram és frissítő gyakorlatok. Célja: a munkahelyi megterhelés ellensúlyozása, a munkavállalók állóképességének fejlesztése, jó munkahelyi közérzet fenntartása, ezáltal a hiányzások csökkentése, hatékonyság növelése.
A projekt időtartama alatt a résztvevők rövid felmérésen, célzott tanácsadáson vehetnek részt, illetve olyan fókuszált irodai mozgásprogramokat és frissítő gyakorlatokat ismerhetnek meg, melyeket könnyen elsajátíthatnak és a későbbiekben is különösebb eszközök használata nélkül, bármikor alkalmazhatnak. A felmérések és tanácsadások segítik az irodai alkalmazottakat a munkahelyi stressz kezelésében, a munkahelyi nehézségek leküzdésében. A felméréssel képet kapunk a munkavállalók lelki állapotáról, ezek alapján pedig személyre szabott tanácsokkal és gyakorlatsorral látjuk el az alkalmazottakat. Az összekovácsolt közösség jobban veszi az akadályokat, nő az alkalmazottak terhelhetősége, hatékonysága. A program által a testileg és lelkileg is egészségesebbé váló munkavállaló hatékonyabban, pontosabban végzi munkáját, csökken a hiányzások száma, növekszik a dolgozó szervezethez való kötődése. Az elégedettebb munkavállalóknak és a jobb munkahelyi légkörnek köszönhetően nő az alkalmazottak motiváltsága, lojalitása, ezzel hozzájárulva a termelékenység és a teljesítmény növeléséhez. A testileg, lelkileg egészséges munkavállaló hatékonyabban végzi munkáját, a program segíti a munkahelyi pozitív légkör, és a kapcsolatok erősítését, ezáltal a közös célok könnyebb elérését.    
(2) Sürgősségi lélektan képzés részletes szakmai tartalma:
A megterhelő, váratlan élethelyzetek, mint balesetek, tömegszerencsétlenségek, árvíz, stb. áldozatainak és szemtanúinak hirtelen reakciói gyakran döbbenetet, tehetetlenséget váltanak ki a környezetükben, amelyek akár újabb veszélyforrást jelenhetnek, vagy a mentést, az ellátást is veszélyeztethetik. Ugyanezen események a további pszichés hatásokat tekintve traumatizálók lehetnek mind az áldozatok, mind a mentésben résztvevők számára, akár PTSD kialakulásának következményeivel is. A továbbképzés keretében a mentésben résztvevő szakemberek megismerkednek azokkal a lelki jelenségekkel és a hátterükben zajló folyamatokkal, amelyekkel a bajba jutott embertársak küzdenek, megtanulják alkalmazni azokat az alapvető lélektani eszközöket, amelyek segítséget nyújthatnak a további veszélyeztetés elhárításában és az együttműködés megnyerésében. Megtanulják továbbá felismerni a mentés során elszenvedett pszichés traumatizáció jeleit, a prevenció lehetőségeit és korlátait is.
A továbbképzés előadói: A honvédelem, a katasztrófavédelem, a rendőrségi intézkedés-lélektanban és mentőellátásban, válság-és katasztrófahelyzetek pszichológiai biztosításában több évtizedes gyakorlattal rendelkező szakemberek.
Távlati célok
A Tudás és életmód Alapítvány célja egészségmegőrzés, a betegség megelőzés, az egészségügyi rehabilitáció fontossága és módszereinek elterjesztése érdekében a helytelen életmódból eredő kockázatokkal, az egészséges táplálkozással, a stressz elkerülésével, csökkentésével és feldolgozásával kapcsolatos legújabb kutatási eredmények gyűjtése, ismeretterjesztő előadások szervezése, valamint könyvek, kiadványok kiadása és internetes honlap működtetése.
Projektjeink fő fókuszában a mentálhigiénés segítségnyújtás áll. Hazánk mentálhigiénés mutatói, melynek néhány paramétere: az öngyilkosság, a káros szenvedélyek és szokások, az erőszak és az agresszió, a válások, a pszichiátriai megbetegedések morbiditási adatai - rosszak.
A mentálhigiéné fogalmának egységes meghatározása és definiálása a mai napig várat magára, a hangsúly azonban minden esetben a lelki egészség szolgálatán van, melyben kiemelt szerepet kap a preventív szemlélet, s az utóbbi évtizedektől egyre inkább a promóciós tevékenység is. Az egészség a betegségek, tünetek hiányán túl magában foglalja a testi, lelki és szociális jóllét állapotát, s ezen belül a mentális egészség olyan jellemzőket feltételez, mint a mindennapi élet stresszhelyzeteivel való megbirkózás képességét, a változásokhoz való alkalmazkodást, a produktivitást, a szociális-társas kapcsolatok adaptív működését.
A mentális egészség fenntartása és a betegségek megelőzése egyéni,  és közösségi érdek egyaránt. Az ide kapcsolódó tevékenységek irányulhatnak a kutatás-fejlesztés területére, a tájékoztatásra és oktatásra, valamint az alkalmazott területekhez kapcsolódó ellátásra. A mentális egészség támogatása, a prevenciós munka különböző szintjei a humán szolgáltatások széles körét érintik, a mentálhigiénés szemléletben történő gyakorlati alkalmazás ennek megfelelően multidiszciplináris talajon valósulhat meg eredményesen.

Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány
Copyright © 2014 tudaseseletmod.eu