GINOP3.3.3-17-2019-00141

Projekt azonosító száma: GINOP3.3.3-17-2019-00141

Projekt címe: „A dél-alföldi régió digitális írástudásának javítása”.

Kedvezményezett neve: Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány

A Projekt megvalósításának kezdete: 2019.08.01.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.10.08.

Támogatás mértéke: 35 999 982 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 90%

A projekt kiemelt célja: A vidéki, 45 évesnél idősebb korosztály digitális kompetenciáinak a javítása az elsődleges célja a projektnek, új gyakorlati ismeretek átadásával a célcsoport számára.

A projekt során olyan tematikus rendezvényeket szerveztünk a célcsoport számára, amelyek a 45 feletti korosztályt segítik a digitális eszközök és az Internet világában való eligazodásban. A célunk az, hogy összhangban a Digitális Jólét és a Digitális Oktatási stratégia módszertani ajánlásaival és a pályázati felhívásban foglaltakkal, a célcsoport speciális igényeire reflektáló, gyakorlatias, mindenki számára közérthető programokat valósítottunk meg. A programjaink kettős fókuszúak: egyfelől (1) a digitális kommunikációs eszközök használatát mutatjuk be, másfelől (2) az elektronikus ügyintézés, az e-közigazgatás lakossági felhasználási lehetőségeivel kívántuk megismertetni a célcsoportot.

Az alábbi típusú rendezvények kerültek megvalósításra a projektidőszak során:

Civil találkozó – ennek típusa: tájékoztató előadás
Ismeretterjesztő oktatás – ennek típusa: oktatás
Népszerűsítés – ennek típusa: innovatív, figyelemfelkeltő
Civil találkozó célja, tájékoztató előadás, fórum a helyi civil szervezetek képviselőinek, a civil szférában dolgozóknak. A civil szervezetek, tagjainak többsége idős ember. Gondban vannak az utánpótlást illetően, ez egyből kiderült, de ebből az is következett, hogy noha értenek a számítógépekhez, a forrásteremtéssel akadnak gondjaik. Ezért, valamint a NEA pályázatok miatt is igen hasznos volt a velük való találkozás, tájékoztató és eszmecsere. A megjelenteknek, még a pályázat kiírása előtt számos kérdésük volt a NEA-val kapcsolatban, a szervezetek méretéből adódóan inkább az egyszerűsített pályázat érdekelte őket. Ismeretterjesztő oktatás célja, Önállóan támogatható tevékenységek megvalósítása: ismereterjesztő oktatás a célcsoport részére, új tanulási lehetőség megnyitása az egyén számára, a digitális írás-olvasás lehetőségeinek bemutatása. Népszerűsítés célja, Önállóan támogatható tevékenységek megvalósítása: népszerűsítés, innovatív figyelemfelkeltő rendezvény, a helyi lakosság részére.

500 éve...esszé pályázat

500 éve...


A Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány a Reformáció 500. évfordulójával kapcsolatos esszé pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy a fiataloknak lehetőséget biztosítson tudásuk megosztására, tájékozottságuk bővítésére.
Elsősorban a középiskolás korosztályt szólítjuk meg, hogy egy esszé megírásával tegyék közzé ismereteiket a reformáció társadalomra gyakorolt hatásáról, történelmi, egyháztörténeti jelentőségéről. 

Cél: 
Olyan dolgozatok beérkezését várjuk, amelyekben a pályázó részletesen kitér a reformáció kialakulásárának történelmi szükségszerűségére, hátterére és következményeire. Számítunk továbbá a pályázó saját meglátására is a témával kapcsolatban, melyet a beadott munkájában megfogalmazhat. 
A beérkező esszéket egy szakértő bizottság bírája el.
Az esszéket 7 magyarországi és a 3 határon túli - erdélyi, kárpátaljai, felvidéki - régiókból várjuk.
A legjobb munkát benyújtó fiatalokat könyvjutalomban részesítjük.

Pályázók köre:
- Magyar régiók középiskolái
- Erdélyi régió középiskolái
- Felvidéki régió középiskolái
- Kárpátaljai régió középiskolái 

Technikai feltételek:
Formai kritériumok: Az esszé terjedelme 2-3 oldal legyen, magyar nyelven. 
Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sorköz, sorkizárt. 
Az esszé elején (plusz 1 oldal) a pályázó neve, életkora, (iskolája, osztálya), elérhetősége szerepeljen.
Beküldés elektronikusan, az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mailcímre. 

Díjazás:
A régiónként 3-3 legjobbnak ítélt munkát könyvjutalommal díjazzuk. 

Beadási határidő: 2017. szeptember 30.

Elbírálás: 2017. október 30.

Eredményhirdetés: 2017. október 31.

 http://www.pafi.hu

MNB - Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Program

3A Magyar Nemzeti Bank "Az elszámolási törvénnyel kapcsolatos széleskörű fogyasztói tájékoztatást elősegítő" pénzügyi fogyasztóvédelmi programot írt ki civil szervezetek részére. A pályázaton alapítványunk támogatást nyert el az érintettek személyes tájékoztatására vidéki találkozókon keresztül.

Elnyert támogatás: 4 600 000 Ft

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0030

1A "Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása a Tudás és Életmód Alapítványnál" pályázati támogatás lehetővé tette számunkra, hogy 2014. év márciusától további 5 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatásával az alapítvány szellemi kapacitását jelentősen bővítsük.

Elnyert támogatás: 19 966 235 Ft

NEA-KK-13-M

2Működési pályázat

Elnyert támogatás: 250 000 Ft

Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány
Copyright © 2014 tudaseseletmod.eu